Partneri

 

   

Beogradska otvorena škola

Beogradska otvorena škola (BOŠ) već 30 godina radi na obrazovanju i razvoju pojedinaca, razvoju organizacija civilnog društva, medija i građana za učešće u kreiranju javnih politika i izgradnji međusektorskih partnerstava.Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Pomaganjem Srbiji da zaštiti svoju životnu sredinu i uključivanjem lokalnih zajednica i firmi u napore za očuvanje prirode, ovaj projekat doprinosi ostvarenju opšteg cilja USAID-a za prosperitetnijom i demokratskijom Srbijom posvećenom evropskim integracijama i oslanjanju na sopstvene resurse.

Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN)

Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) je članska unija sastavljana od vladinih organizacija i organizacija civilnog društva, koja pruža javnim, privatnim i nevladinim organizacijama znanje, alate i projekte koji omogućavaju društvima, ekonomijama i prirodi da napreduju zajedno. Kroz projekat ,,Zajedno za životnu sredinu'' IUCN doprinosi svojom međunarodnom ekspertizom, podrškom razvoju kapaciteta upravljača kroz niz treninga, mentorstvo i obuke.

Mladi istraživači Srbije

Mladi istraživači Srbije (MIS) se SKORO 50 godina bave zaštitom životne sredine, obrazovanjem i volonterizmom. Kroz projekat MIS će podržati upravljače zaštićenih područja u saradnji i komunikaciji sa lokalnim zajednicama, uspostavljanju i vođenju saveta korisnika, kao i kroz grantove usmerenih ka upravljačima i neformalnim grupama građana.

 

        

Udruženje ENECA

EcoNomic Expert Community Association (ENECA) je organizacija koja razvija mala i srednja preduzeća kroz inovacije i podržava održivi razvoj vođen na lokalnom nivou. Na projektu će pružati podršku razvoju održivih biznisa i lokalnih zajednica u okolini zaštićenih područja koja budu učestvovala u projektnim aktivnostima.

Međunarodna organizacija The Nature Conservancy

The Nature Conservancy (TNC) je jedna od najvećih američkih organizacija koja se bavi zaštitom prirode, koja će obezbediti prenos međunarodnih praksi i znanja u zaštiti prirode u Srbiju i umrežavati različite zainteresovane strane iz svih sektora u cilju obezbeđivanja održivog finansiranja za očuvanje biodiverziteta.

 

Američka privredna komora u Srbiji (AmCham)

AmCham Srbija poslovno je udruženje koje okuplja više od 260 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija, pokreće dijalog i partnerstvo sa Vladom Republike Srbije, privrednim subjektima i drugim zainteresovanim stranama u cilju rada na unapređenju regulatornog i poslovnog okruženja, a na projektu će aktivno raditi na održivom uključivanju poslovnog sektora u finansiranje zaštićenih područja.