Zajedno za životnu sredinu

Šta predstavlja projekat „Zajedno za životnu sredinu“?

Zajedno radimo sa idejom razvoja sveobuhvatnog programa podrške upravljanju prirodom u Srbiji, podsticanja privatnog sektora u efikasnijoj raspodeli i korišćenju prirodnih resursa, kao i osnaživanja građana, medija i civilnog društva u zalaganju za čistu životnu sredinu i odgovorne javne vlasti.  

 

Naše aktivnosti temelje se na tri ključna pravca 

Ko realizuje projekat?

Beogradska otvorena škola i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) sprovode projekat "Zajedno za životnu sredinu" u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim istraživačima Srbije, međunarodnom organizacijom The Nature Conservancy, udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham). 

Svi partneri poseduju  dugogodišnje iskustvo i ekspertizu u različitim oblastima zaštite životne sredine. Udruženim snagama radićemo na  ispunjenju ciljeva i ostvarivanju rezultata koje smo ambiciozno postavili.

Kako ćemo zajedno unaprediti zaštitu životnu sredinu u Srbiji?

Kroz niz različitih aktivnosti koje će se sprovoditi u periodu od pet godina, partneri zajedničkim snagama daju svoj doprinos zaštiti i unapređenju životne sredine

Aktivnosti