Vesti

U susret samitu COP28 i borbi protiv rekordnih temperatura

23. 11. 2023.

 

Samit Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (Conference of Parties – COP) predstavlja okupljanje država potpisnica Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama (UNFCCC) iz 1992. godine. Konvencija obavezuje države da deluju zajedno na stabilizaciji emisija gasova sa efektom staklene bašte, i to pre svega radi sprečavanja štetnog, antropogenog uticaja na klimatski sistem. Predstavnici država se sastaju na godišnjem nivou, a verovatno najznačajniji sporazum postignut je 2015. godine u Parizu (COP21) kada je ustanovljen cilj ograničenja porasta globalne temperature ispod 2°C (idealno do 1,5°C) do kraja ovog veka u odnosu na predindustrijski period. Prošle godine u Šarm El-Šeiku (COP27), postignut je dogovor o osnivanju fonda za pomoć zemljama koje se suočavaju sa najgorim posledicama klimatskih promena, a zaključilo se da je potrebno preći sa obećanja na opipljive akcije za klimu.  Pročitaj više

Lokalni odgovor iz Valjeva organizovao javne konsultacije povodom predstojeće javne rasprave o budžetu grada Valjeva - „Naš novac za čist vazduh“

16. 11. 2023.

 

Organizacija Lokalni odgovor organizovala je 7. novembra javne konsultacije povodom pripreme budžeta Grada Valjeva za 2024. godine. Dvadesetak aktivista, stručnjaka, zainteresovanih građana i novinara, razgovarali su šta bi trebalo da budu prioriteti zajednice u Valjevu. Besplatni priključci na Toplanu, veći ekološki budžet i učinkovit Plan kvaliteta vazduha su na prvom mestu. Pristupačna komunikacija i pristupačni javni objekti su preduslov građanske participacije i većeg kvaliteta života osoba sa invaliditetom. 

Pročitaj više

Organizacija Porečje Vučje održala je prvu radionicu za poljoprivrednike u okviru projekta „Odlaganje ambalažnog otpada od pesticida“

13. 11. 2023.

 

Organizacija Porečje Vučje organizovala je 12. novembra  prvu od tri planirane radionice za poljoprivrednike u okviru projekta „Odlaganje ambalažnog otpada pesticida“. Radionica je organizovana u svečanoj sali Doma kulture u Vučju, a u aktivnostima su učestvovali zainteresovani poljoprivredni proizvođači iz ovog mesta. Organizaciju Porečje Vučje podržali su predstavnici pojedinih lokalnih ekoloških organizacija i neformalnih grupa, predstavnici Kulturnog centra Vučje i Mesne zajednice Vučje.

Pročitaj više

Održan četvrti Climathon Valjevo - događaj posvećen aerozagađenju

03. 11. 2023.

 

Organizacija iRevoulicija organizovala je četvrti po redu Climathon Valjevo događaj na temu aerozagađenja, u subotu 28. oktobra, sa početkom u 10:30 časova, u Centru za kulturu Valjevo. Program je koncipiran tako da odgovori na važna pitanja koja se tiču usklađivanja pravnih tekovina EU sa nacionalnim, javnim politikama zaštite vazduha, sa fokusom na grad Valjevo, kao i da osnaži dijalog između svih učesnika.

Pročitaj više

Konkurs IUCN-a za konsultante/kinje: Izrada izveštaja o potrebama za razvojem kapaciteta i kompetencija upravljača zaštićenih područja

13. 10. 2023.

 

Dostupni podaci ukazuju na to da su neki od glavnih izazova očuvanju biodiverziteta i zaštiti životne sredine u Srbiji povezani sa sistemom zaštićenih područja, uključujući nedostatak resursa i kapaciteta (finansijskih, kadrovskih, stručnih), kao i konkurentne prioritete u upravljanju prirodnim resursima. Takođe, trenutno se ne sprovode kvalitetni i redovni programi obuka za upravljače zaštićenih područja osmišljeni prema njihovim potrebama, imajući u vidu da kapaciteti za upravljanje biodiverzitetom uveliko variraju.

Pročitaj više