EkoReflektor

Prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove - šta je na Programu?

27. 03. 2024.

 

Pred kraj 2023. godine klimatska politika Srbije postala je bogatija za još jedan dokument. Vlada u tehničkom mandatu je 25. decembra usvojila Program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove za period od 2023. do 2030. godine. Iako  su prema Zakonu o planskom sistemu programi definisani kao dokumenti javne politike užeg obuhvata od strategije koji se po pravilu usvajaju na period od tri godine, ovaj Program se odnosi na period od sedam godina, ali sadrži Akcioni plan za prve tri godine njegove implementacije.

Pročitaj više

Portret jednog klimatskog alata

14. 03. 2024.

 

Krajem prošle godine veliki broj kompanija u Srbiji je sa konfuzijom dočekalo vest da je mehanizam regulisanja prekograničnih emisija ugljenika (engl. Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), stupio na snagu. Telefoni različitih organizacija za koje se moglo pretpostaviti da imaju odgovor na pitanje šta ovaj mehanizam predstavlja, su se usijali. Nažalost, odgovori su često bili nepotpuni ili čak kontradiktorni, a razlog takve neusaglašenosti, kao i nepostojanja centralnog izvora informacija o ovoj temi je kompleksnost samog mehanizma koji je doveo i do određene nespremnosti aktera u zemlji na donošenje Uredbe o CBAM od strane Evropskog parlamenta.

Pročitaj više

Svetski dan vlažnih područja: Očuvanje Ramsarskih područja u Srbiji

02. 02. 2024.

 

Svake godine, 2. februara, obeležava se Svetski dan vlažnih područja, posvećen zaštiti ovih vrednih ekosistema. Ramsarska konvencija, doneta 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru, ima za cilj očuvanje međunarodno značajnih močvarnih područja, posebno kao staništa ptica močvarica, koja ova područja koriste kao odmorišta, zimovališta i prolazna stajališta. Danas, više od 170 država učestvuje u ovoj globalnoj inicijativi. 

Pročitaj više

CBAM - Porez na ugljenik; Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji

21. 12. 2023.

Iako je Evropska unija (EU) smanjila svoje emisije gasova povezane sa klimatskim promenama, emisije gasova sa efektom staklene bašte (engl. greenhouse gases – GHG) povezane sa uvozom robe u EU konstantno rastu. Mehanizam regulisanja prekograničnih emisija ugljenika (engl. Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), kao deo najnovijeg zakonodavnog paketa EU, teži ka promociji dekarbonizacije u zemljama koje nisu članice, prevazilaženju problema „izmeštanja ugljenika“ i zadržavanju konkurentnosti evropske ekonomije time što obezbeđuje istovetne cene emisija ugljen-dioksida (CO2 ) za proizvode nastale na teritoriji EU i uvozne proizvode. Republika Srbija nespremno dočekuje početnu fazu Uredbe o uspostavljanju CBAM, s obzirom na to da je njen izvoz prevashodno usmeren ka EU, a njene klimatske politike još uvek nisu usklađene sa evropskim. Prilagođavanje realnosti postojanja jednog ovakvog mehanizma je nužnost, a posla za donosioce odluka i privredu kako bi se smanjile emisije GHG i sačuvala konkurentnost privrede ima napretek.

Preuzmi publikaciju

Pročitaj više

COP28: Istorijski sporazum ili truli kompromis?

15. 12. 2023.

 

Forma i suština


Sultan al-Džaber je dvadeset osmi po redu UN samit za klimu (COP28) u Dubaiju, u svojstvu predsednika, upečatljivo otvorio. Dugo očekivani fond za gubitke i štetu je, već prvi dan, zvanično pokrenut i razvijene zemlje su bile pozvane da započnu sa ulaganjem. Najavljen prošle godine, a već 3 decenije u fazi ideje, predstavlja finansijsku pomoć najugroženijim zemljama od posledica izazvanih ekstremnim vremenskim prilikama (suše, oluje i sl.) povezanih sa klimatskim promenama.

Pročitaj više

U susret samitu COP28 i borbi protiv rekordnih temperatura

23. 11. 2023.

 

Samit Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (Conference of Parties – COP) predstavlja okupljanje država potpisnica Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama (UNFCCC) iz 1992. godine. Konvencija obavezuje države da deluju zajedno na stabilizaciji emisija gasova sa efektom staklene bašte, i to pre svega radi sprečavanja štetnog, antropogenog uticaja na klimatski sistem. Predstavnici država se sastaju na godišnjem nivou, a verovatno najznačajniji sporazum postignut je 2015. godine u Parizu (COP21) kada je ustanovljen cilj ograničenja porasta globalne temperature ispod 2°C (idealno do 1,5°C) do kraja ovog veka u odnosu na predindustrijski period. Prošle godine u Šarm El-Šeiku (COP27), postignut je dogovor o osnivanju fonda za pomoć zemljama koje se suočavaju sa najgorim posledicama klimatskih promena, a zaključilo se da je potrebno preći sa obećanja na opipljive akcije za klimu. 

Pročitaj više

Javne politike zaštite životne sredine u Srbiji

12. 11. 2023.

 

Prema jednoj opšte prihvaćenoj definiciji – javne politike su sve ono što vlada neke države izabere da uradi ili izabere da ne uradi.[1] Javna politika znači da se ova odluka donosi u ime (i u interesu) javnosti, da takvu odluku najčešće inicira i donosi vlada a sprovode je javni ili privatni akteri. Javne politike su odluke koje vlade donose kako bi se rešio neki javni problem, od značaja za društvo.

Pročitaj više

Rezultati istraživanja: Potrebe lokalnog stanovništva za pristup informacijama u vezi sa upravljanjem zaštićenim područjima

09. 10. 2023.

Istraživanjem je obuhvaćeno osam zaštićenih područja, među kojima su se našli nacionalni parkovi Tara, Đerdap, Fruška gora i specijalni rezervati prirode Suva planina, Obedska bara, klisura reke Gradac, Palić-Ludaš, kao i Veliko ratno ostrvo.  Podaci su prikupljani tokom juna i jula 2023. godine i njihovom analizom dobijene su bitne informacije koje ukazuju kakav je život ljudi u ovim zaštićenim područjima u Srbiji, da li je to privilegija ili ograničenje i u kojoj meri.

Preuzmi rezultate istraživanja

Pročitaj više