EkoReflektor

U susret samitu COP28 i borbi protiv rekordnih temperatura

23. 11. 2023.

 

Samit Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (Conference of Parties – COP) predstavlja okupljanje država potpisnica Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama (UNFCCC) iz 1992. godine. Konvencija obavezuje države da deluju zajedno na stabilizaciji emisija gasova sa efektom staklene bašte, i to pre svega radi sprečavanja štetnog, antropogenog uticaja na klimatski sistem. Predstavnici država se sastaju na godišnjem nivou, a verovatno najznačajniji sporazum postignut je 2015. godine u Parizu (COP21) kada je ustanovljen cilj ograničenja porasta globalne temperature ispod 2°C (idealno do 1,5°C) do kraja ovog veka u odnosu na predindustrijski period. Prošle godine u Šarm El-Šeiku (COP27), postignut je dogovor o osnivanju fonda za pomoć zemljama koje se suočavaju sa najgorim posledicama klimatskih promena, a zaključilo se da je potrebno preći sa obećanja na opipljive akcije za klimu.  Pročitaj više

CBAM i Srbija: izazovi i mogućnosti

31. 08. 2023.

 

CBAM širom sveta 

Mehanizam regulisanja prekograničnih emisija ugljenika (Carbon Border Adjustment Mechanism  - CBAM) nalaže oporezivanje ugrađenih emisija sa efektom staklene bašte (GHG) u proizvode koji se uvoze na tržište Evropske unije. Ovaj Mehanizam komplementaran je Sistemu trgovine emisijama Evropske unije (EU Emission Trading SystemEU ETS), kojim se vrše naplate emisija GHG u postrojenjima na teritoriji Evropske unije. Uvođenje CBAM-a imaće značajan uticaj na socio-ekonomsku sliku država koje nisu članice Evropske Unije, u zavisnosti od njihovog ukupnog izvoza proizvoda obuhvaćenim CBAM-om na tržište EU i od stepena dekarbonizacije.

Pročitaj više

EU ETS i CBAM: Gde ja stadoh, ti produži

16. 08. 2023.

 

Sistem trgovine emisijama Evropske unije predstavlja jedan od najznačajnijih mehanizama za borbu protiv klimatskih promena od stupanja na snagu 2005. godine. Njime se utvrđuje maksimalna količina emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), uspostavljajući pritom cenu i tržište emisijama GHG. Pored dobrih rezultata, postoje međutim i brojni rizici, poput izmeštanja ugljen-dioksidaˮ. Naime, kompanije mogu preseliti svoju proizvodnju ukoliko njihovi čelnici uvide da im se više isplati da posluju u zemljama van EU sa manje strogom regulativom u oblasti klimatske politike. U svrhu borbe protiv ovog fenomena uveden je Mehanizam regulisanja prekograničnih emisija ugljenika, kao vrsta dopune mehanizmima koji postoje u tu svrhu u okviru Sistema trgovine emisijama EU.

Pročitaj više

Šta je CBAM i otkud sad to?

01. 08. 2023.

 

Otkud sad CBAM? 

Krajem 80-tih i početkom 90-tih tema klimatskih promena sve više privlači pažnju svetske javnosti. U tom kontekstu, 1992. godine potpisana je i Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime (UNFCCC), na Zemaljskom samitu u Rio de Žaneiru. Ovaj međunarodni ugovor je imao za cilj stabilizaciju  emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) na nivo koji bi sprečio negativne antropogene uticaje na klimatski sistem. Nakon toga, 1997. godine potpisan je i Kjoto protokol, jedan od najznačajnijih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine i klime. Kjoto protokol stupio je na snagu tek 2005. godine,  pri kom su se potpisnice (razvijene zemlje) obavezale da smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Pročitaj više

EkoReflektor – aktuelnosti o životnoj sredini i klimatskim promenama na jednom mestu

25. 07. 2023.

 

Živimo u okruženju bogatom različitim živim bićima, prirodnim resursima koje koristimo i koja nam nesebično služe. Međutim, često zaboravljamo koliko je naš ljudski uticaj presudan i važan da bi ta sredina opstala onakva kakvu je poznajemo. Mi zapravo ipak dovoljno ne razumemo sve pojedinosti kada je potrebno da adekvatno zaštitimo životnu sredinu. Ova velika i kompleksna oblast zahteva aktivno učešće svih nas. 

Pročitaj više