Upravljači zaštićenih područja

Upravljanje zaštićenim područjima je delatnost od opšteg interesa koja  podrazumeva planiranje i sprovođenje različitih aktivnosti i mera, pre svega  u cilju očuvanja prirodnih vrednosti u zaštićenom području, ali i  očuvanju kulturno-istorijskih vrednosti i pružanju različitih dobrobiti ljudima.  Iz tih razloga, upravljanje zaštićenim područjem uključuje intenzivnu saradnju sa različitim korisnicima i lokalnim stanovništvom na datom području.  

Efikasno i održivo upravljanje zaštićenim područjem zahteva različite materijalne i ljudske kapacitete i širok spektar kompetencija kako bi se ostvarili osnovni ciljevi zaštite. To uključuje znanja i kapacitete za praćenje stanja i sprovođenje mera zaštite vrsta i staništa, sprovođenje obrazovnih i promotivnih aktivnosti, čuvanje zaštićenog područja i prirodnih vrednosti, održivo korišćenje prirodnih resursa, saradnju i podršku lokalnom stanovništvu i njihovim održivim delatnostima, upravljanje posetiocima zaštićenih područja, saradnju sa poslovnim sektorom, međunarodnu saradnju i mnoge druga znanja i veštine  

Kompleksan delokrug rada upravljača zaštićenih područja zahteva i adekvatno finansiranje. Zaštićena područja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta autonomne pokrajine, ili budžeta lokalne samouprave, od naknada za korišćenje zaštićenog područja, sopstvenih prihoda od obavljanja delatnosti, donacija, projekata i drugih izvora.  

Izazovi sa kojim se susreću upravljači su svakim danom sve izraženiji, a u najvećem delu je to posledica povećanih zahteva za korišćenjem prirodnih resursa u raznim oblicima. Da bi upravljači uspeli da se izbore sa rastućim pritiscima na zaštićena područja i da bi ispunili svoju osnovnu ulogu zaštite biodiverziteta, potrebna im je sistemska podrška u smislu planiranja i sprovođenja odgovarajućih javnih politika, izgradnje stručnih kapaciteta i uspostavljanja mehanizama održivog finansiranja.  

 

Aktivnosti

Želite da nam se pridružite kako bismo zajedno radili na zaštiti životne sredine u Srbiji?
Javite nam se putem kontakt forme!