Pod kapom zagađenja: Analiza efekta primene Kratkoročnog akcionog plana (KAP) za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca

 

TIM 42, izradio je ovu publikaciju na osnovu istraživanja i analize efekta primene KAP-a za smanjenje zagađenja vazduha na teritoriji grada Leskovca. Fokusirali su se na dubinsku analizu svakog poglavlja KAP-a, pružajući komentare o stvarnim efektima i implementaciji mera i aktivnosti koje su u njemu predviđene. Ova publikacija proizilazi iz temeljne analize KAP-a, gde je TIM42 pažljivo razmotrio opise područja, lokacije sa povećanim nivoom zagađenja, kao i relevantne podatke i dokumentaciju koja podržava propisane mere i aktivnosti. Razumevanje svakog aspekta ovog dokumenta doprinelo je da se proceni i njegova efikasnost u kontekstu specifičnih izazova vezanih za kvalitet vazduha u Leskovcu.

Preuzmi celu publikaciju