Program Menjaj na zeleno! – Rezultati konkursa

11. 08. 2023.

 

Beogradska otvorena škola sa zadovoljstvom objavljuje listu odobrenih projekata u okviru prvog ciklusa Programa podrške civilnom društvu i medijima za učešće u procesima donošenja odluka i praćenju primene javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena Menjaj na zeleno!  

Na konkurs je pristiglo 59 prijava od kojih je odabrano 10 inicijativa koje će finansijski biti podržane u ukupnom iznosu od 100.000,00 USD.  

Aktivnosti projekata realizovaće se od septembra 2023. do aprila 2024. godine u različitim delovima zemlje, sa ciljem razvoja i reforme oblasti zaštite životne sredine. 

Čestitamo svim organizacijama i medijima čiji su projekti odabrani. 

U nastavku sledi lista podržanih organizacija i medija, prema azbučnom redu:  

                                                         

Program je deo petogodišnjeg projektaZajedno za životnu sredinukoji sprovode Beogradska otvorena škola i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim istraživačima Srbije, međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy, udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).