Konkurs IUCN-a za konsultante/kinje za izradu Izveštaja

11. 09. 2023.

Izvor fotografije: IUCN / Boris Erg

 

Izrada izveštaja koji sadrži analizu nacionalnog zakonodavstva i institucionalnog okvira upravljanja

Zaštita životne sredine, očuvanje prirode i upravljanje biodiverzitetom su suštinski važne oblasti u Srbiji, i za prirodu i za ljude. Dostupni podaci ukazuju na to da je upravo efikasan sistem zaštićenih područja jedan od najvažnijih zadataka i izazova kada su u pitanju očuvanje biodiverziteta i zaštita životne sredine. Samo 7,81% teritorije Srbije je zaštićeno, što je daleko ispod regionalnog proseka i nedovoljno za postizanje globalnih ciljeva do 2030. godine. Raznolikost i nedostaci upravljačkih modela, nedovoljni kapaciteti i nepovoljni mehanizmi finansiranja sistema zaštite prirode ističu se, između ostalog, kao ključna pitanja. Zaštićena područja se vide kao prepreka ekonomskom razvoju, njihovi prirodni resursi se neodrživo iskorišćavaju, dok su lokalne zajednice često isključene iz odluka o upravljanju zaštićenim područjima. Sve to vodi ka neefikasnim merama očuvanja.

Kroz projekat “Zajedno za životnu sredinu”, Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) će sprovesti detaljnu analizu sistema zaštite prirode u Srbiji, sa posebnim fokusom na upravljanje zaštićenim područjima. Nalazi izveštaja će usmeravati razvoj projektnih aktivnosti javnog zastupanja u relevantnim nacionalnim i regionalnim procesima očuvanja prirode, i poslužiće kao osnova za uspostavljanje sveobuhvatnog programa obuka koji će stimulisati transformativne promene u sistemu upravljanja zaštićenim područjima u Srbiji.

Za potrebe izrade analize, kroz svoju Regionalnu kancelariju za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju (ECARO), IUCN otvara konkurs za nacionalne konsultante (pojedinci ili grupe stručnjaka (kompanija/drugo pravno lice) koji imaju relevantne kvalifikacije i iskustvo u analiziranju upravljanja zaštićenim područjima i/ili očuvanja biodiverziteta, upravljanju prirodnim resursima, i srodnim oblastima. Jedan od uslova za prijavu je minimalno pet godina profesionalnog iskustva u zaštiti prirode, poželjno u sektoru upravljanja zaštićenim područjima, idealno sa iskustvom u politici i zakonodavstvu koje se odnosi na upravljanje zaštićenim područjima i njihovu efikasnost.  

Više o uslovima, poziv sa detaljnim informacijama o proceduri, kriterijumima odabira i obimu posla, objavljen je na IUCN portalu nabavki: Request for Proposal: Report Containing Analysis of National Legislation and Institutional Framework Pertaining to Protected Area Management in Serbia. Rok za prijavu je 29. septembar 2023. U dokumentaciji poziva možete naći i IUCN kontakt za više informacija o pozivu.

Projekat "Zajedno za životnu sredinu" sprovode Beogradska otvorena škola i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim istraživačima Srbije, međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy, udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).