Konkurs IUCN-a za konsultante/kinje: Izrada izveštaja o potrebama za razvojem kapaciteta i kompetencija upravljača zaštićenih područja

13. 10. 2023.

 

Dostupni podaci ukazuju na to da su neki od glavnih izazova očuvanju biodiverziteta i zaštiti životne sredine u Srbiji povezani sa sistemom zaštićenih područja, uključujući nedostatak resursa i kapaciteta (finansijskih, kadrovskih, stručnih), kao i konkurentne prioritete u upravljanju prirodnim resursima. Takođe, trenutno se ne sprovode kvalitetni i redovni programi obuka za upravljače zaštićenih područja osmišljeni prema njihovim potrebama, imajući u vidu da kapaciteti za upravljanje biodiverzitetom uveliko variraju.

Kroz projekat “Zajedno za životnu sredinu”, a u bliskoj saradnji sa nadležnim institucijama, predviđeno je razvijanje programa za razvoj kapaciteta za upravljače zaštićenih područja oslanjajući se na zaključke Izveštaja o potrebama za razvojem kapaciteta i kompetencija upravljača zaštićenih područja u Srbiji. Na osnovu ovog izveštaja biće predloženi:

- Prilagođeni program razvoja kapaciteta i kompetencija, usklađen sa globalno priznatim najboljim praksama i relevantnim standardima; i

- Program “Čuvari prirode”, koji će uključivati visokokvalitetne obuke, mentorstvo, razmenu znanja i inovativna partnerstva.

Za potrebe izrade izveštaja, kroz svoju Regionalnu kancelariju za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju (ECARO), IUCN otvara konkurs za nacionalne konsultante (pojedince ili grupe stručnjaka) koji imaju relevantne kvalifikacije i iskustvo u očuvanju biodiverziteta, upravljanju prirodnim resursima, naukama o životnoj sredini, ekološkom pravu, socio-ekologiji ili srodnim oblastima. Jedan od uslova za prijavu je minimalno petogodišnje profesionalno iskustvo u razvoju i sprovođenju programa za izgradnju kapaciteta, sa fokusom na institucionalno jačanje u kontekstu procene potreba za kapacitetima i kompetencijama za upravljače zaštićenim područjima, kao i poznavanje programa razvoja kapaciteta i međunarodno uspostavljenih inicijativa, alata i standarda kao što su Program razvoja kapaciteta IUCN Svetske komisije za zaštićena područja (WCPA), Strateški okvir za razvoj kapaciteta u zaštićenim područjima i drugim očuvanim teritorijama 2015-2025, IUCN Globalni registar kompetencija za praktičare zaštićenih područja itd.

Nacionalni konsultant će raditi pod nadzorom IUCN ECARO i međunarodnog konsultanta, koji će biti angažovan istovremeno, na osnovu posebnog zadatka i ugovora.

Više o uslovima, poziv sa detaljnim informacijama o proceduri, kriterijumima odabira i obimu posla, dostupno je na IUCN portalu nabavki: Request for Proposal: Report on capacity and competency needs of Protected Areas in Serbia. Rok za prijavu je 26. oktobar 2023. U dokumentaciji poziva možete naći i IUCN kontakt za više informacija.

Projekat "Zajedno za životnu sredinu" sprovode Beogradska otvorena škola i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim istraživačima Srbije, međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy, udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).