Tim 42 se uključio u proces planiranja lokalnog budžeta u Leskovcu, i uputio predloge za izdvajanje sredstava u cilju unapređenja kvaliteta vazduha u ovom gradu

02. 11. 2023.

 

Prema zvaničnoj oceni, vazduh u Leskovcu spada u prvu kategoriju – čist ili neznatno zagađen vazduh.

Zbog toga je Tim 42 u okviru planiranja budžeta grada Leskovca za 2024 uputio sledeće predloge:

- da se Odlukom o budžetu grada Leskovca za 2024. godinu odrede novčana sredstva u okviru Programa 6 – Zaštita životne sredine koja će biti namenjena isključivo aktivnostima na unapređenju kvaliteta vazduha u toku 2024. godine (a ne samo monitoringu tj. praćenju kvaliteta vazduha);

- da se Odlukom o budžetu grada Leskovca za 2024. godinu odrede novčana sredstva u okviru Programa 6 – Zaštita životne sredine odrede sredstva koja će biti namenjena ugrađivanju filtera na emiterima stacionarnih izvora zagađivanja sa spiska registrovanih stacionarnih izvora zagađivanja koji se vode u Odeljenju za inspekcijske poslove i Odeljenju za zaštitu životne sredine, a koji su u nadležnosti grada (npr. Dom zdravlja Leskovac, osnovne i srednje škole, Opšta bolnica Leskovac, ATD i tako dalje);

- da se u programskom delu Odluke o budžetu grada Leskovca za 2024. godinu u delu Program 6 – Zaštita životne sredine – Unapređenje kvaliteta elementara životne sredine promeni indikator Broj dana u toku godine sa prekoračenjem graničnih vrednosti kvaliteta vazduha“ u Broj dana u toku godine sa prekoračenjem zagađujućih materija  iz člana 8. Zakona o zaštiti vazduha“.

O ishodu ovog predloga Tim 42 obavesti'e javnost.

 

Projekat „Plan za bolji vazduh“ sprovodi se u okviru programa podrške "Menjaj na zeleno!" koji je deo petogodišnjeg projekta "Zajedno za životnu sredinu" koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim istraživačima Srbije (MIS), međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC), udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).