Poziv za organizacije civilnog društva i medije: Menjaj na zeleno!

05. 06. 2024.

 

Beogradska otvorena škola raspisuje poziv za podnošenje projektnih ideja u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za učešće u procesima donošenja odluka i praćenju primene javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena – Menjaj na zeleno! 

Ukoliko ste: 

 • organizacija civilnog društva ili mediji i bavite se zaštitom životne sredine i klimatskim promenama u svojoj zajednici  
 • zainteresovani za proces donošenja odluka i način na koji se primenjuju javne politike na lokalu u ovim oblastima 
 • imate jasnu ideju kako se problemi poput neefikasnog upravljanja vodama, klimatskih promena, zagađenja vazduha ili upravljanja otpadom mogu rešiti onda je ovo poziv za vas!  

PRIJAVITE SE

HAJDE DA MENJAMO NA BOLJE, HAJDE DA MENJAMO NA ZELENO 

Program je namenjen civilnom, građanskom društvu koji je pokretač promena i ključni akter demokratskog razvoja. Program će podržati organizacije civilnog društva i medije da prepoznaju probleme koje se tiču životne sredine u svojim lokalnim zajednicama, podstaknu društvene promene u svojoj sredini i građane aktivno uključe u procese donošenja odluka.  

Podržani partneri sprovodiće svoje projekte u periodu od septembra 2024. do aprila 2025. godine. 

KAKO IZGLEDA PROGRAM PODRŠKE MENJAJ NA ZELENO?  

Podrška organizacijama civilnog društva i medijima u okviru ovog programa podrazumeva:  

 • Finansijsku podršku za realizaciju projekata u rasponu od 8.000,00 do 12.000,00 USD;  
 • Razvoj kapaciteta za analizu lokalnih javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena;  
 • Jačanje kapaciteta za razvoj, upravljanje i finansijsko vođenje projekata; 
 • Ekspertsku i mentorsku podršku shodno potrebama organizacija i medija tokom realizacije projekata;  

 

KOJIM TEMAMA SE BAVIMO NA MENJAJ NA ZELENO! PROGRAMU?  

U okviru ovog programa, biće podržane aktivnosti organizacija civilnog društva i medija koje doprinose razvoju i reformama iz oblasti zaštite životne sredine.  

Očekuje se da predloženi projekti budu iz sledećih tematskih oblasti: 

 • Upravljanje otpadom;  
 • Kvalitet vazduha; 
 • Zaštita prirode;   
 • Zaštita i upravljanje vodama; 
 • Klimatske promene; 
 • Horizontalno zakonodavstvo. 

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?  

Podrška u okviru ovog Poziva namenjena je:  

 • Organizacijama civilnog društva koje su registrovane kao udruženja, fondacije ili zadužbine u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima i Zakonom o zadužbinama i fondacijama; 
 • Medijima koji su upisani u Registar medija u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, a čiji je izdavač udruženje, fondacija ili zadužbina, ili čiji je izdavač profitno pravno lice. 

Organizacije civilnog društva i mediji mogu predlagati projekte samostalno (kao nosioci projekta) ili u partnerstvu. Partnerstvo čine nosilac projekta i jedna ili više partnerskih organizacija ili medija. Partnerstva nisu obavezna. 

 

KAKO IZGLEDA PROCES SELEKCIJE? 

Struktura selekcije partnera za projektnu godinu 2024/2025. biće obavljena u tri faze: 

 • Prva faza selekcije: podnošenje i ocenjivanje projektnih ideja (jun/jul 2024. godine); 
 • Druga faza selekcije: predstavljanje projektne ideje (jul 2024. godine); 
 • Treća faza selekcije: razvijanje predloga projekata za prijave koje budu odobrene nakon druge faze (avgust 2024. godine). 

 

KAKO ZAINTERESOVANI MOGU DA SE PRIJAVE?  

Prijave za učešće na Programu Menjaj na zeleno! vrše se isključivo elektronski putem onlajn formulara kome možete pristupiti OVDE. Predlozi projektnih ideja koji budu dostavljeni na drugi način neće biti razmatrani.

Sve projektne ideje se moraju podneti koristeći sledeće formulare: 

 
Opširnije informacije o Programu podrške Menjaj na zeleno! u okviru projekta Zajedno za životnu sredinu, kao i svim uslovima za učešće u Programu pogledajte u Smernicama za podnošenje projektnih ideja, koje možete naći OVDE.  

Ceo paket dokumenata možete preuzeti OVDE

 

ZANIMA VAS JOŠ DETALJA?   

Tim Beogradske otvorene škole pružiće sve dodatne informacije o Programu podrške Menjaj na zeleno!, na informativnom sastanku na Zoom platformi 12. juna u 12h. 

Da biste učestvovali na sastanku, potrebno je da imate instaliranu Zoom aplikaciju i registrovan nalog, kao i da se prijavite putem ovog linka

Zainteresovane organizacije mogu da dobiju dodatna pojašnjenja u vezi sa pozivom i uslovima za učešće u programu podrške Menjaj na zeleno! i postupkom podnošenja projektnih ideja elektronskim putem na adresu zazivotnusredinu@bos.rs najkasnije do 21. juna 2024. godine, do kraja radnog dana.  

 

DO KADA JE POZIV OTVOREN?

Rok za podnošenje projektnih ideja je 28. jun 2024. godine, do 15 časova.

Predlozi projektnih ideja dostavljeni nakon postavljenog roka neće biti razmatrani.

 

PRIJAVITE SE

 

Program podrške Menjaj na zeleno! pokrenut je u junu 2023. godine i trajaće do maja 2027. godine.

Program se realizuje u okviru petogodišnjeg projekta Zajedno za životnu sredinu koji sprovode Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), udruženjem ENECA, međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC) i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).