Poziv neformalnim grupama za učešće u programu podrške Heroji u zelenoj boji!

29. 02. 2024.

 

 

Imate inicijativu i ideju koja doprinosi zaštiti prirode i prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove u vašoj zajednici? Potrebna vam je podrška da je sprovedete u delo? Ovo je onda poziv za vas!

O PROGRAMU PODRŠKE

Program "Heroji u zelenoj boji" proizilazi iz potrebe za aktivnim angažovanjem građana na pitanjima zaštite prirode i prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove, kao i stvaranju efikasnih partnerstava u ovim oblastima. Analize i izveštaji udruženja građana ukazuju na rastući pritisak na prirodne resurse, dok sistematski napori institucija u zaštiti prirode često izostaju. Neformalne grupe građana, koje često pokreću inicijative na lokalnom nivou, imaju važnu ulogu u promenama koje su neophodne za očuvanje prirode. Program podrške "Heroji u zelenoj boji" proizilazi iz potrebe da se podrže i osnaže napori neformalnih grupa, koje se aktivno angažuju u zaštiti životne sredine, očuvanju biodiverziteta i prilagođavanju na izmenjene klimatske promene. 

 

OSNOVNE INFORMACIJE

U okviru petogodišnjeg projekta „Zajedno za životnu sredinu”, Mladi istraživači Srbije pozivaju aktiviste za zaštitu prirode, koji su organizovani kroz neformalne grupe građana da se prijave na program "Heroji u zelenoj boji". 

Ovo je prvi, od ukupno četiri godišnja ciklusa, koji će se odvijati do avgusta 2027. godine. Program je otvoren za neformalne grupe građana iz cele Srbije. 

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI? 

Na programu mogu da učestvuju neformalne grupe građana, udruženih oko zajedničkog cilja i ideje za koju konkurišu. 

 • Neformalna grupa mora biti sastavljena od najmanje 5 osoba koje su državljani i borave na teritoriji Republike Srbije.
 • Unutar grupe jedan (punoletan) član treba da preuzme ulogu zvaničnog predstavnika/ce – koordinatora/ke, koji će biti odgovoran/na za pripremu i sprovođenje projekta koji se prijavljuje. 
 • Projekat grupe se realizuje na teritoriji Republike Srbije i može da traje najviše 4 meseca, počevši od potpisivanja ugovora, do najkasnije 01. avgusta 2024. godine kada se očekuje završetak sprovođenja projekta.

 

KOJE AKTIVNOSTI PODRŽAVAMO?

Otvoreni smo za različite vrste projekata koji osnažuju lokalne zajednice da preuzmu aktivnu ulogu u zaštiti prirode i doprinose prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove.

Sledeće aktivnosti su prihvatljive u okviru ovog poziva:

 • učešće u javnim raspravama i/ili konsultativnim procesima u vezi sa donošenjem odluka koje se odnose na upravljanje zaštićenim područjima, proglašenje novih zaštićenih područja, adaptaciju na izmenjene klimatske uslove, i slično;
 • podizanja svesti građana (kroz elektronske medije, info table, brošure, izložbe i slično) o potrebi zaštite prirode, očuvanju vrsta i staništa;
 • informisanje osetljivih grupa o adaptaciji na izmenjene klimatske uslove, informisanje žena o uticajima i prilagođavanju klimatskim promenama, i slično;
 • obuke, radionice, debate i drugi javni događaji koji unapređuju znanja građana o zaštiti prirode i funkcionisanju sistema zaštite prirode u njihovim lokalnim zajednicama;
 • organizovanje volonterskih kampova i volonterskih akcija koje doprinose rešavanju konkretnog problema prepoznatog u lokalnoj zajednici, u vezi sa očuvanjem biodiverziteta, zaštitom prirode i/ili klimatskim promenama (npr. pošumljavanje, akcije čišćenja, uklanjanje invazivnih vrsta, uređenje staza i slično);
 • promotivne aktivnosti u zaštićenim područjima za unapređenje lokalnih zelenih proizvoda i usluga (npr. ponude posetiocima koje promovišu očuvanje prirode, manifestacije, stari zanati, tradicionalni lokalni proizvodi, proizvodi i  prerađevine od starih sorti i slično);
 • podrška izgradnji ili unapređenju postojeće zelene infrastrukture manjeg obima (pešačke staze, biciklističke staze, prelazi za životinje, gnezda/kućice za ptice, zeleni krovovi, itd.);
 • aktivnosti usmerene ka pronalaženju načina za održivije korišćenje prirodnih resursa (konsultacije, okrugli stolovi, planovi korišćenja resursa i slično);
 • aktivnosti iz plana/programa upravljanja zaštićenim područjem u saradnji sa upravljačem zaštićenog područja.

Ova lista nije konačna, te su dobrodošli i drugi kreativni predlozi koji doprinose ciljevima programa Heroji u zelenoj boji!


BUDŽET PROGRAMA

Ukupan fond prvog ciklusa podrške programa Heroji u zelenoj boji! za 2024. godinu iznosi 23.000 američkih dolara (USD). U 2024. godini biće podržano najmanje 10 neformalnih grupa u maksimalnom iznosu do 2.300 američkih dolara (USD) po projektu.

 

KAKO DA SE PRIJAVITE?

 1.      Najpre se detaljno upoznajte sa programom.

Pročitajte pažljivo Smernice za podnosioce prijava.

Radi efikasnijeg upoznavanja sa pravilima i procedurama sprovođenja projekata, pogledajte smernice u Vodič za sprovođenje projekta.

Za sva pitanja u vezi sa programom podrške, pišite isključivo na imejl adresu zeleniheroji@mis.org.rs najkasnije do 13. marta 2024. godine,  do kraja radnog dana.  

 2.      Preuzmite prijavnu dokumentaciju

 • Aneks 1 (Obrazac predloga projekta) OVDE
 • Aneks 2 (Obrazac budžeta) OVDE
 • Aneks 3 (Izjava neformalne grupe) OVDE
 • Aneks 4 (Saglasnost upravljača - ukoliko je predviđena realizacija aktivnosti u zaštićenom području) OVDE

 3.      Prijavite projekat

Popunjena prijavna dokumentacija za Program podrške "Heroji u zelenoj boji!" prilaže se isključivo putem elektronskog obrasca kome možete pristupiti preko sledećeg LINKA. 

Ukoliko je prijava uspešno poslata, dobićete automatsku poruku o prijemu na imejl koji ste naveli u formularu. 

 

INFORMATIVNA SESIJA

Mladi istraživači Srbije će informacije o Programu podrške "Heroji u zelenoj boji" pružiti na onlajn info-sesijikoja će biti održana 7. marta 2024. godine sa početkom u 12 časova. Da biste učestvovali na info-sesiji, potrebno je da se prijavite putem OVOG LINKA. 

Često postavljana pitanja u vezi sa konkursom i procesom prijave možete pratiti OVDE.


DO KADA JE OTVOREN POZIV?

Rok za prijavu projekata je do 17.03.2024. godine u 23:59h (CET). Projektni predlozi dostavljeni nakon postavljenog roka neće biti razmatrani.

Program se realizuje u okviru petogodišnjeg projekta „Zajedno za životnu sredinu“ koji sprovode Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), udruženjem ENECA, međunarodnom organizacijom The Nature Conservancy (TNC) i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).