EkoReflektor

Šta je CBAM i otkud sad to?

01. 08. 2023.

 

Otkud sad CBAM? 

Krajem 80-tih i početkom 90-tih tema klimatskih promena sve više privlači pažnju svetske javnosti. U tom kontekstu, 1992. godine potpisana je i Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime (UNFCCC), na Zemaljskom samitu u Rio de Žaneiru. Ovaj međunarodni ugovor je imao za cilj stabilizaciju  emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) na nivo koji bi sprečio negativne antropogene uticaje na klimatski sistem. Nakon toga, 1997. godine potpisan je i Kjoto protokol, jedan od najznačajnijih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine i klime. Kjoto protokol stupio je na snagu tek 2005. godine,  pri kom su se potpisnice (razvijene zemlje) obavezale da smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Pročitaj više

Zaštita prirode – naša odgovornost

28. 07. 2023.

 

Svake godine, 28. jula se širom sveta obeležava Svetski dan zaštite prirode – dan kada skrećemo pažnju na važnost očuvane prirode i promovišemo održivo korišćenje njenih resursa. Ovaj dan predstavlja globalni poziv na akciju u borbi protiv ekoloških izazova, i podseća nas na to koliko je važno da se uspostavi harmoničan odnos između nas i prirode.

Pročitaj više

EkoReflektor – aktuelnosti o životnoj sredini i klimatskim promenama na jednom mestu

25. 07. 2023.

 

Živimo u okruženju bogatom različitim živim bićima, prirodnim resursima koje koristimo i koja nam nesebično služe. Međutim, često zaboravljamo koliko je naš ljudski uticaj presudan i važan da bi ta sredina opstala onakva kakvu je poznajemo. Mi zapravo ipak dovoljno ne razumemo sve pojedinosti kada je potrebno da adekvatno zaštitimo životnu sredinu. Ova velika i kompleksna oblast zahteva aktivno učešće svih nas. 

Pročitaj više

Vodič za uspostavljanje saveta korisnika u zaštićenim područjima

11. 07. 2023.

Jedna od aktivnosti namenjena je podršci upravljačima zaštićenih područja pri osnivanju Saveta korisnika. U najmanje 10 zaštićenih područja širom Srbije iniciraće se ovakvi saveti, dok će vrsta podrške zaštićenim područjima za uspostavljanje Saveta korisnika zavisiti od kapaciteta i potreba upravljača zaštićenih područja, uključujući: konsultacije i podršku u razumevanju relevantnih zakonskih propisa, pomoć u identifikaciji ključnih zainteresovanih strana, organizovanje prvog sastanka Saveta korisnika, kao i podršku u kasnijem planiranju rada Saveta.

Preuzmi Vodič

Pročitaj više

Prirodno je zajedno - Svetska proslava biodiverziteta u “Kunming-Montreal” sporazumu

22. 05. 2023.


Dobro došli na proslavu biodiverziteta!
 

Dragi zaljubljenici u prirodu, danas je 22. maj - Međunarodni dan biološke raznovrsnosti, a najbolje slavlje na svetu se održava u Globalnom okviru za biodiverzitet “Kunming-Montreal” – ili tkzv. „Pariskom sporazumu, ali o prirodi“. Znamo da se teško izgovara, ali verujte nam, ovo je velika stvar za našu planetu i za sva neverovatna bića kojoj je ona dom. Zato, obujte cipele za ples (ili hajking), zgrabite svoje prijatelje i krenimo zajedno na ovu proslavu biodiverziteta! 

Pročitaj više