Aktivni građani za zdravu životnu sredinu

 

Da li građani Srbije žele čistu životnu sredinu? 


 

Zaštita životne sredine, prirode i klimatske promene čine 4 od 6 prioriteta građana i građanki Srbije, pokazalo je istraživanje u 2021. godini. Građani i građanke Srbije zabrinuti su za klimatske promene i kvalitet životne sredine, bez obzira na to kojoj demografskoj grupi pripadaju, koje su starosne dobi, političke orjentacije i gde stanuju -  građani i građanke ocenjuju ove  kao nacionalni prioritet i većina ispitanika istraživanja je izrazila spremnost da direktno učestvuje u rešavanju ovih pitanja. 

Dakle - građani i građanke Srbije žele čistu i zdravu životnu sredinu, i žele da u njenom očuvanju učestvuju. 

Međutim, istraživanja pokazuju da građani retko učestvuju u formalnim procesima donošenja odluka, , a naročito kad govorimo o zaštiti životne sredine. Građani najčešće ne veruju da zaista mogu nešto da promene, ili su im procesi donošenja odluka suviše birokratizovani i komplikovani. Stoga ne čudi podatak da je u Srbiji samo 2% građana učestvovalo u formalnim procesima donošenja odluka, dok 12% građana učešće u protestima vidi kao jedini način uticaja na donošenje odluka. Ipak, ogromna većina - čak 77% građana - nikada nije u javnosti diskutovala o odlukama vlasti, ili je diskutovala samo u krugu prijatelja. Slična je situacija i sa organizacijama civilnog društva - podaci kažu da je pravni okvir za participaciju komplikovan i birokratizovan, da organizacije nemaju poverenja u formalne procese donošenja odluka niti u stvarne mogućnosti da na njih utiču, zbog čega se retko uključuju. 

 

Kako ćemo ojačati učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini?


 

Kako bismo podržali javnost u Srbiji  da na delotvorniji način utiču na odluke koje organi vlasti donose o životnoj sredini, kroz projekat “Zajedno za životnu sredinu”, podsticaćemo građane, medije i organizacije civilnog društva da aktivno i informisano učestvuju u procesima donošenja odluka sa posebnim fokusom na zaštitu prirode, upravljanje vodama, kvalitet vazduha i vladavinu prava u oblasti zaštite životne sredine.    

Pratićemo i izveštavati građane o sprovođenju javnih politika, a kroz različite mehanizme i zagovaračke akcije ćemo jačati komunikaciju sa zakonodavnom i izvršnom vlašću kako bismo procese donošenja odluka otvorili za javnost. Pokrenućemo edukativne  kampanje koje će  pružati relevantne informacije o javnim politikama u oblasti zaštite životne sredine, kao i alate da na jednostavniji način učestvuju u njihovom kreiranju. 

Različiti programi u okviru projekta pružiće finansijsku, mentorsku i tehničku podršku organizacijama civilnog društva, medijima i aktivistima da unapređuju sredinu u kojoj žive, informišu svoju zajednicu  i zahtevaju odgovorne javne vlasti. Najzad, za građane i građanke koji su već aktivni u zaštiti svoje lokalne sredine smo pripremili i mogućnost da se za njihova dela pročuje kroz zanimljive godišnje kampanje koje za cilj imaju da podignu svest o tome da je potrebno održati čistom svaku pritoku, da je svakom naselju potreban merač kvaliteta vazduha i da je svaka ugrožena vrsta nemerljiv doprinos bogatstvu prirode čiji smo deo.