Aktivni građani za zdravu životnu sredinu

 

Istraživanja pokazuju da građani Srbije retko učestvuju u formalnim procesima donošenja odluka, naročito kad govorimo o zaštiti životne sredine. Oni najčešće ne veruju da zaista mogu nešto da promene i ističu da su im procesi donošenja odluka suviše komplikovani.  

Stoga ne čudi podatak da je u Srbiji samo 2% građana učestvovalo u formalnim procesima donošenja odluka, dok 12% građana učešće u protestima vidi kao jedini način uticaja na nosioce vlasti 

Sličan trend je prisutan i kod udruženja građana. Organizacije nemaju poverenja u formalne procese donošenja odluka niti u stvarne mogućnosti da na njih utiču i ukazuju da je pravni okvir za participaciju birokratizovan. 

 

Da li građani Srbije žele čistu životnu sredinu? 

Građani Srbije zabrinuti su za klimatske promene i kvalitet životne sredine, bez obzira na to kojoj demografskoj grupi pripadaju, koje su starosne dobi, političke orjentacije i gde stanuju. Oni ove izazove ocenjuju kao nacionalni prioritet i većina ispitanika istraživanja izrazila je spremnost da direktno učestvuje u rešavanju ovih pitanja. 

Kako bismo podržali javnost u Srbiji  da na delotvorniji način utiče na odluke koje organi vlasti donose o životnoj sredini, kroz projekat ,,Zajedno za životnu sredinu”, podstičemo građane, medije i organizacije civilnog društva da aktivno i informisano učestvuju u procesima donošenja odluka sa posebnim fokusom na zaštitu prirode, upravljanje otpadom, upravljanje vodama, kvalitet vazduha, klimatske promene i vladavinu prava u oblasti zaštite životne sredine.   

 

Kako unapređujemo učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini? 

Pratimo i izveštavamo građane o sprovođenju javnih politika, a kroz različite mehanizme i zagovaračke akcije jačamo komunikaciju sa zakonodavnom i izvršnom vlašću kako bismo procese donošenja odluka otvorili za javnost. Pokrenućemo edukativne  kampanje koje će  pružati relevantne informacije o javnim politikama u oblasti zaštite životne sredine, kao i alate da na jednostavniji način učestvuju u njihovom kreiranju.  

Različiti programi u okviru projekta pružiće finansijsku, mentorsku i tehničku podršku organizacijama civilnog društva, medijima i aktivistima da unapređuju sredinu u kojoj žive, informišu svoju zajednicu  i zahtevaju odgovorne javne vlasti.