Održivo finansiranje životne sredine

Šta je biodiverzitet?


Biodiverzitet ima značajnu ulogu u održavanju prirodne ravnoteže i regulaciji svih prirodnih procesa i bogatstava koji su nam dostupni. Pruža nam brojne ekosistemske usluge kojima se često ne pridaje dovoljan značaj: od proizvodnje hrane, preko izvora sirovina za proizvodnju lekova, prečišćavanja i proizvodnje kiseonika pa do razgradnje organske materije i očuvanja zemljišta. 

Međutim, sve veći nivo zagađenja vazduha, vode i zemljišta narušava ovu prirodnu ravnotežu, a pre svega zbog nemarnosti i negativnog uticaja čoveka, ugrožavajući pritom osnove na kojima čovek opstaje. Zato, kako bi se zaštitila i dugoročno očuvala biološka raznovrsnost u Srbiji, neophodna su značajna finansijska sredstva. 

 

Kako se biodiverzitet finansira?

 

Finansiranje zaštićenih područja potiče od države, različitih taksi, dobrovoljnih donacija i naknada za eksploataciju resursa koji se nalaze u ovakvim područjima. Podaci pokazuju da se iz državnih sredstava u proseku obezbeđuje oko 25% ukupnog finansiranja za funkcionisanje zaštićenih područja, dok preostalih 75% potrebnih sredstava upravljači zaštićenih područja obezbeđuju kroz druge izvore – naplatu naknada za korišćenje prirodnih dobara, obavljanja privrednih delatnosti poput seče drveta, turizma, itd. Zato, kako bi se obezbedila finansijska održivost upravljača, pored standardnih izvora koji su dostupni u okviru javnih finansija potrebno je ustanoviti i nove vidove finansijske podrške koji imaju potencijala za bolju efikasnost i veću korist za područje i upravljače. Ključno je izbeći situacije koje su u Srbiji vrlo česte - najznačajniji deo sredstava se obezbeđuje iz eksploatacije prirode, dok su manje štetne alternative (kao npr. eko-turizam) zapostavljene i u smislu zakonskih propisa i u smislu razvoja ideja. 

 

Šta ćemo uraditi da finansiranje biodiverziteta učinimo održivim?


U okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu“, upravo ćemo zajedno sa predstavnicima tri sektora - državnog, privatnog i civilnog, raditi na razvoju i uspostavljanju održivih mehanizama finansiranja biodiverziteta. 

Naši stručnjaci će raditi na analizi i unapređenju regulatornog i strateškog okvira koji uređuje sistem finansiranja zaštićenih područja. Motivisaćemo privatni sektor da se aktivnije uključi u oblast zaštite biodiverziteta kroz inicijative čiji će osnovni zadatak biti pomirenje poslovnih interesa i očuvanja životne sredine. 

Realizacija raznovrsnih promotivnih kampanja  će doprineti promociji zaštićenih područja i prikupljanja sredstva u široj zajednici, promovišući filantropiju za prirodu u Srbiji. 

Bićemo uporni u zagovaranju za unapređenje sistema finansiranja životne sredine, sa fokusom na zaštitu prirode, kao i na poboljšanju međusektorske saradnje kako bismo podržali inovacije i povećali sredstva za finansiranje zaštite prirode i biodiverziteta. 

 U cilju razvoja lokalnih zajednica u skladu sa načelima zaštite prirode i održivim razvojem, pokrenućemo jedinstveni program podrške pod nazivom „Radimo za prirodu“ namenjen malim preduzećima koja posluju u, ili oko zaštićenih područja. Program podrške će olakšati njihov prelazak na poslovne modele koji su istovremeno finansijski isplativiji ali i prihvatljivi za prirodu. Ovo će dalje doprineti većem učešću mladih i žena kroz jačanje ekonomske nezavisnosti, a ujedno i sprečiti rane migracije iz ruralnih i udaljenih zajednica.