Vesti

Konkurs za program podrške "Radimo za prirodu"

07. 11. 2023.

 

Interesuje vas pokretanje ili unapređenje sopstvenog poslovanja koje će imati uticaj na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i lokalnu zajednicu, a omogući će rast i razvoj biznisa u zaštićenim područjima u Srbiji kroz uspešnu primenu održivih modela poslovanja u poljoprivredno – prehrambenom i sektoru turizma?

Pročitaj više

Održan četvrti Climathon Valjevo - događaj posvećen aerozagađenju

03. 11. 2023.

 

Organizacija iRevoulicija organizovala je četvrti po redu Climathon Valjevo događaj na temu aerozagađenja, u subotu 28. oktobra, sa početkom u 10:30 časova, u Centru za kulturu Valjevo. Program je koncipiran tako da odgovori na važna pitanja koja se tiču usklađivanja pravnih tekovina EU sa nacionalnim, javnim politikama zaštite vazduha, sa fokusom na grad Valjevo, kao i da osnaži dijalog između svih učesnika.

Pročitaj više

Konkurs IUCN-a za konsultante/kinje: Izrada izveštaja o potrebama za razvojem kapaciteta i kompetencija upravljača zaštićenih područja

13. 10. 2023.

 

Dostupni podaci ukazuju na to da su neki od glavnih izazova očuvanju biodiverziteta i zaštiti životne sredine u Srbiji povezani sa sistemom zaštićenih područja, uključujući nedostatak resursa i kapaciteta (finansijskih, kadrovskih, stručnih), kao i konkurentne prioritete u upravljanju prirodnim resursima. Takođe, trenutno se ne sprovode kvalitetni i redovni programi obuka za upravljače zaštićenih područja osmišljeni prema njihovim potrebama, imajući u vidu da kapaciteti za upravljanje biodiverzitetom uveliko variraju.

Pročitaj više
Izvor fotografije: IUCN / Boris Erg

Konkurs IUCN-a za konsultante/kinje za izradu Izveštaja

11. 09. 2023.

 

Izrada izveštaja koji sadrži analizu nacionalnog zakonodavstva i institucionalnog okvira upravljanja

Zaštita životne sredine, očuvanje prirode i upravljanje biodiverzitetom su suštinski važne oblasti u Srbiji, i za prirodu i za ljude. Dostupni podaci ukazuju na to da je upravo efikasan sistem zaštićenih područja jedan od najvažnijih zadataka i izazova kada su u pitanju očuvanje biodiverziteta i zaštita životne sredine. Samo 7,81% teritorije Srbije je zaštićeno, što je daleko ispod regionalnog proseka i nedovoljno za postizanje globalnih ciljeva do 2030. godine. Raznolikost i nedostaci upravljačkih modela, nedovoljni kapaciteti i nepovoljni mehanizmi finansiranja sistema zaštite prirode ističu se, između ostalog, kao ključna pitanja. Zaštićena područja se vide kao prepreka ekonomskom razvoju, njihovi prirodni resursi se neodrživo iskorišćavaju, dok su lokalne zajednice često isključene iz odluka o upravljanju zaštićenim područjima. Sve to vodi ka neefikasnim merama očuvanja.

Pročitaj više

Vodič za uspostavljanje Saveta korisnika

29. 08. 2023.

 

U okviru projekta "Zajedno za životnu sredinu", Mladi istraživači Srbije su izradili Vodič za uspostavljanje Saveta korisnika u zaštićenim područjima u Srbiji. Vodič je namenjen upravljačima koji žele da unaprede opšte stanje u zaštićenom području, tako što će u svoj rad uključiti širi sastav građana i zainteresovanih strana, sa zajedničkim interesom da od zaštićenog područja stvaramo sredinu koja se tiče svih i o kojoj svi brinu.

Pročitaj više

Program Menjaj na zeleno! – Rezultati konkursa

11. 08. 2023.

 

Beogradska otvorena škola sa zadovoljstvom objavljuje listu odobrenih projekata u okviru prvog ciklusa Programa podrške civilnom društvu i medijima za učešće u procesima donošenja odluka i praćenju primene javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena Menjaj na zeleno!  Pročitaj više