Vesti

Izvor fotografije: IUCN / Boris Erg

Konkurs IUCN-a za konsultante/kinje za izradu Izveštaja

11. 09. 2023.

 

Izrada izveštaja koji sadrži analizu nacionalnog zakonodavstva i institucionalnog okvira upravljanja


Zaštita životne sredine, očuvanje prirode i upravljanje biodiverzitetom su suštinski važne oblasti u Srbiji, i za prirodu i za ljude. Dostupni podaci ukazuju na to da je upravo efikasan sistem zaštićenih područja jedan od najvažnijih zadataka i izazova kada su u pitanju očuvanje biodiverziteta i zaštita životne sredine. Samo 7,81% teritorije Srbije je zaštićeno, što je daleko ispod regionalnog proseka i nedovoljno za postizanje globalnih ciljeva do 2030. godine. Raznolikost i nedostaci upravljačkih modela, nedovoljni kapaciteti i nepovoljni mehanizmi finansiranja sistema zaštite prirode ističu se, između ostalog, kao ključna pitanja. Zaštićena područja se vide kao prepreka ekonomskom razvoju, njihovi prirodni resursi se neodrživo iskorišćavaju, dok su lokalne zajednice često isključene iz odluka o upravljanju zaštićenim područjima. Sve to vodi ka neefikasnim merama očuvanja. Pročitaj više

CBAM i Srbija: izazovi i mogućnosti

31. 08. 2023.

 

CBAM širom sveta 

Mehanizam regulisanja prekograničnih emisija ugljenika (Carbon Border Adjustment Mechanism  - CBAM) nalaže oporezivanje ugrađenih emisija sa efektom staklene bašte (GHG) u proizvode koji se uvoze na tržište Evropske unije. Ovaj Mehanizam komplementaran je Sistemu trgovine emisijama Evropske unije (EU Emission Trading SystemEU ETS), kojim se vrše naplate emisija GHG u postrojenjima na teritoriji Evropske unije. Uvođenje CBAM-a imaće značajan uticaj na socio-ekonomsku sliku država koje nisu članice Evropske Unije, u zavisnosti od njihovog ukupnog izvoza proizvoda obuhvaćenim CBAM-om na tržište EU i od stepena dekarbonizacije. Pročitaj više

Vodič za uspostavljanje Saveta korisnika

29. 08. 2023.

 

U okviru projekta "Zajedno za životnu sredinu", Mladi istraživači Srbije su izradili Vodič za uspostavljanje Saveta korisnika u zaštićenim područjima u Srbiji. Vodič je namenjen upravljačima koji žele da unaprede opšte stanje u zaštićenom području, tako što će u svoj rad uključiti širi sastav građana i zainteresovanih strana, sa zajedničkim interesom da od zaštićenog područja stvaramo sredinu koja se tiče svih i o kojoj svi brinu. Pročitaj više

EU ETS i CBAM: Gde ja stadoh, ti produži

16. 08. 2023.

 

Sistem trgovine emisijama Evropske unije predstavlja jedan od najznačajnijih mehanizama za borbu protiv klimatskih promena od stupanja na snagu 2005. godine. Njime se utvrđuje maksimalna količina emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), uspostavljajući pritom cenu i tržište emisijama GHG. Pored dobrih rezultata, postoje međutim i brojni rizici, poput izmeštanja ugljen-dioksidaˮ. Naime, kompanije mogu preseliti svoju proizvodnju ukoliko njihovi čelnici uvide da im se više isplati da posluju u zemljama van EU sa manje strogom regulativom u oblasti klimatske politike. U svrhu borbe protiv ovog fenomena uveden je Mehanizam regulisanja prekograničnih emisija ugljenika, kao vrsta dopune mehanizmima koji postoje u tu svrhu u okviru Sistema trgovine emisijama EU. Pročitaj više

Program Menjaj na zeleno! – Rezultati konkursa

11. 08. 2023.

 

Beogradska otvorena škola sa zadovoljstvom objavljuje listu odobrenih projekata u okviru prvog ciklusa Programa podrške civilnom društvu i medijima za učešće u procesima donošenja odluka i praćenju primene javnih politika iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena Menjaj na zeleno!  Pročitaj više

Šta je CBAM i otkud sad to?

01. 08. 2023.

 

Otkud sad CBAM? 

Krajem 80-tih i početkom 90-tih tema klimatskih promena sve više privlači pažnju svetske javnosti. U tom kontekstu, 1992. godine potpisana je i Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime (UNFCCC), na Zemaljskom samitu u Rio de Žaneiru. Ovaj međunarodni ugovor je imao za cilj stabilizaciju  emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) na nivo koji bi sprečio negativne antropogene uticaje na klimatski sistem. Nakon toga, 1997. godine potpisan je i Kjoto protokol, jedan od najznačajnijih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine i klime. Kjoto protokol stupio je na snagu tek 2005. godine,  pri kom su se potpisnice (razvijene zemlje) obavezale da smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Pročitaj više

Zaštita prirode – naša odgovornost

28. 07. 2023.

 

Svake godine, 28. jula se širom sveta obeležava Svetski dan zaštite prirode – dan kada skrećemo pažnju na važnost očuvane prirode i promovišemo održivo korišćenje njenih resursa. Ovaj dan predstavlja globalni poziv na akciju u borbi protiv ekoloških izazova, i podseća nas na to koliko je važno da se uspostavi harmoničan odnos između nas i prirode.

Pročitaj više

EkoReflektor – aktuelnosti o životnoj sredini i klimatskim promenama na jednom mestu

25. 07. 2023.

 

Živimo u okruženju bogatom različitim živim bićima, prirodnim resursima koje koristimo i koja nam nesebično služe. Međutim, često zaboravljamo koliko je naš ljudski uticaj presudan i važan da bi ta sredina opstala onakva kakvu je poznajemo. Mi zapravo ipak dovoljno ne razumemo sve pojedinosti kada je potrebno da adekvatno zaštitimo životnu sredinu. Ova velika i kompleksna oblast zahteva aktivno učešće svih nas. 

Pročitaj više